Stopensionat


2002  byggde vi ett nytt modernt lösdriftsstall för stuteriets egna och inackordrade ston. Det finns många fördelar med detta. En viktig faktor för oss är att hålla denna stogrupp avskiljd från övriga hästar för att i möjligaste mån undvika smittor på ston och föl. Om Ni är intresserade av att inackordera ert sto så vill vi därför ha god tid för inslussning.

Vi har separata utfodringsspiltor för att kunna fodra varje sto individuellt med kraftfoder och för att lätt kunna kolla aptit och hälsostatus. Bakom varje sto kan en båge fällas ned så att ätandet sker i lugn och ro.

Ligghallen har halmdjupströbädd och frostfria vattenkoppar finns både inne i och utanför stallet. Fri tillgång på hösilage av hög kvalité ges utanför stallbyggnaden så att det ej skall vara konkurrens om vistelse inomhus. Stona är oftast uppdelade i två grupper och varje grupp har tillgång till en stor vinterhage med småskog. Ytorna närmast stallet i utfodringsområdet är hårdgjorda.

Inför fölning har vi elektronisk övervakning d.v.s. ett mikrochip sys fast i vulva som sänder signal då fölningen börjar. Systemet har en mycket hög säkerhet men självklart har vi även manuell övervakning. I lösdriftstallet har vi även separata stora fölboxar för stona.

Vår erfarenhet av att hysa hästar på detta sätt är mycket positiv. Stona gör det som dom själva vill under dygnets timmar vilket man upptäcker ofta inte överensstämmer med installade stons påtvingade rutiner. Att vi och personalen slipper tung mockning och i stället kan ägna sin tid mer till omvårdnad av avelsstona är ju inte heller någon nackdel.