Mottagarstation


OBS! Inga externa ston för semin med transporterad färsk eller fryst sperma 2022!

Vi har sedan 2018 valt att inte ha hingstar stationerade på Nygården men vi är mottagarstation för alla hingstar som tjänstgör på färsk transportsemin och har ett bra läge för transporter från hingstar i Sverige,Danmark och övriga Europa.

Normala veckor beställning efter undersökning på måndag, onsdag och fredag för hingstar i Sverige och Danmark. För hingstar i övriga Europa beställning måndag till torsdag.

Observera att samlingsdagar ändras i samband med vissa helger. Kontakta oss i god tid för information. Detta gäller även för hingstar i tävlingsverksamhet.

Postskick finns ej längre till lördagar och detta har löst genom att Mats hästtransporter har ordnat biltransporter av sperma som 2018 fungerade fantastiskt bra med säkra snabba transporter. Vi är naturligtvis anslutna till denna.

För hingstar i Europa utom Danmark fungerar Flygtransport med f.f.a.TNT bra med leverans till Nygården på förmiddagen dagen efter beställning.

Vi har varje år ett stort antal ston till fryssemin. Då denna verksamhet är mycket tids- och arbetskrävande kan vi inte alltid ta emot alla som önskar. Boka därför i tid.

Vi kan normalt seminera med hingstar från alla distributörer. På travsidan har vi speciellt samarbete för fryssemin  med Valnevikens stuteri, Östergötlands Hingstdepå och Offspring.